Heder åt Hägglund

Heder åt Göran Hägglund som på KD:s riksting så tydligt tog avstånd från det rabiata abortmotstånd som råder inom hans eget parti. När man till och med väljer att utanför rikstinget visa stora bilder på aborterade foster visar abortmotståndarna inom KD upp sitt rätta ansikte.

Debatten som ska föras imorgon rör huruvida cirka 70 utländska kvinnor som idag får göra abort i Sverige efter att ha fått socialstyrelsens tillstånd ska behandlas som svenska kvinnor nämligen själva få fatta beslutet. Det handlar huvudsakligen om utländska studenter som blivit gravida under studietiden och om utländska kvinnor som följt med en svensk man till Sverige. I stort sett alla som ansöker hos Socialstyrelsen får också abort beviljat. Resultatet av processen är bara att aborten försenas vilket leder till mer lidande och risk för att aborten måste göras kirurgiskt och inte medicinskt.

En KD kvinna sa just på TV att det hande gått för fort. Hägglund har en del förklarande att göra. Det har nämligen inte gått fort. En statlig utredning arbetade under några år. La sen fram ett förslag som var ute på remiss under lång tid. Samtliga remissinstanser utom påven och Livets ord tyckte att förslaget var bra. Centerkvinnorna tyckte i sitt remissvar att Sverige även borde bekosta aborten som vi gör för svenska kvinnor eftersom orsaken till graviditeten alltid var en svensk man. Hägglund gjorde som varje klok minister bör göra, läste igenom utredningen, tog del av remissvaren och la ett förslag. Ett förslag som vi i de andra allianspartierna tyckte var mycket bra och som därför ograverat gick vidare till riksdagen för beslut. Fort har det inte gått.

Hägglund sa uppgivet till de som demostrerade med foton på aborterade foster "gör ni så här då andra partier har sina möten också". Jag kan förstå hans uppgivenhet. De rabiata abortmotståndarna gör vad de kan för att se till att KD åker ur riksdagen vid nästa val. Vad har de då vunnit. Lyckas de riktigt bra under morgondagens debatt har de dessutom på ett livshotande sätt lyckats skadeskjuta en sympatisk och duktig partiledare.