Anderssons pojkar på DN debatt

Magnus och Gustav Andersson skriver idag på DN debatt om att sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring bör slås ihop och övergå från att garantera inkomst vid sjukdom och arbetslöshet till att endast garantera en grundtrygghet. Spännande tanke även om den inte är helt ny. Den har i Centerpartiet med jämna mellanrum förts fram för att sen avslås av partistämmorna.

Några kommentarer, om än tråkiga:

För det första kräver en radikal omläggning av den typ Anderssönerna föreslår en mycket bred parlamentarisk bas. Även om övriga allianspartier skulle köpa förslaget (vilket de inte kommer att göra) krävs i princip att även socialdemokraterna skulle stå bakom förslaget för att det skulle bli verklighet. Den regering som radikalt lägger om sjuk kassa och a kassa till att ge 7 800 kronor i månaden för alla vid sjukdom och arbetslöshet och inte har stöd från oppositionen är självmordsbenägen minst sagt. Införandet av ATP på 50 talet kunde ske först efter en folkomröstning. Införandet av det nya pensionssystemet som vi idag har grundades på en femparti uppgörelse. Jag ska inte säga det är omöjligt men mitt tips är att Anderssönernas förslag stupar långt innan det blivit en fempartiuppgörelse, troligen redan på stämman.

För det andra är det viktigt att inte bara ha ett ovanifrån (makro) perspektiv på förslag till systemförändringar utan även se det ur den enskilda människans (mikro) perspektiv. Är det vettigt att samhället ger samma stöd till den 37 åriga två barns mor som efter en trafikolycka drabbats av en svår, irreversibel hjärnskada som samhället ger till en ensamstående 25 årig man som blvit arbetslös. Självklart inte. Den som drabbats ett totalt, permanent bortfall av all arbetsförmåga ska ha en livslång standardtrygghet medan den som blir arbetslös ska ha en omställningsförsäkring dvs inkomstgaranti under en kortare tid i väntan på ett nytt jobb. Däremot tror jag att en klok tanke är att låta samma myndighet administrera såväl sjuk som a kassa.

För det tredje så kommer alla vi Centerpartister om någon månad att få slåss stenhårt för att försvara de begränsade förändringar i socialförsäkringarna som med all säkerhet kommer i höstens budgetproposition. Att i det läget använda mycket av partistämmans tid till att diskutera mycket visionära förslag att sänka a kassa och sjuk kassa till 7 800 kronor per månad för alla svenskar kanske inte är så klokt. Lika listigt som när KD ägnar halva sitt riksting till att diskutera abortfrågan. Vi behöver inte alltid anstränga oss överhövan för att förse våra politiska motståndare med bra argument.