Andersson igen...

Magnus Andersson ute i en bra debatt . Nu handlar det om villkoren för studenter. Han har lyckats få ordföranden i SACO:s studerande råd och en forskarstuderande att skriva under på sina tankar att ta bort fribeloppet helt dvs den som studerar ska kunna jobba extra för att förstärka sina inkomster.

När Magnus valdes till CUF ordförande kommenterade jag som distriktsordförande i Magnus hemdistrikt Gävleborg att det nog inte var sista gången unge Andersson fick ett tungt förtroende i Centerpartiet. Efter två till tre år som CUF ordförande kommer han att skaffat sig suveräna kunskaper, erfarenheter och ett kontaktnät som gör honom till en av vårt läns tyngre centerpolitiker.