Klok Carlgren

Andreas Carlgren var tydlig i att bensinpriset inte ska minska utan snarast öka. Det behövs ingen Einstein för att räkna ut att koldioxidutsläppens effekt på klimatet kommer att krävas skarpa åtgärder. Bra också att Andreas är tydlig i att reseavdragen också måste höjas för de som saknar alternativ till bilen.

En kritisk journalist påpekade i DN att miljöministern endast svarade på frågor om miljön. Fattas bara att miljöministern ska börja komma med utspel på andra statsråds ansvarsområden. Bättre att han koncentrerar sig på den viktigaste frågan just nu nämligen miljön.