Helt saknar arbetsförmåga

Den som helt eller delvis saknar arbetsförmåga har rätt till förtidspension (sjuk eller aktivitetsersättning). De flesta har säkert någon i bekantskapskretsen som är förtidspensionär men där det är rätt uppenbart att arbetsförmågan kvarstår.

Rätt uppenbart att det krävs tydligare tolkningar. Bra därför som Försäkringskassan gjort i det här fallet. Klarar man av att transportera stora mängder sprit från Tyskland, långt upp i Sverige, och sen kan sköta administrationen av densamma är det uppenbart att man har kvarstående arbetsförmåga.