Centerpartiet lokalt

Ur led är tiden

Tycker nog en del äldre moderater. En moderat finansminister föreslår nedskärningar av försvaret. Socialdemokraternas Åsa Lindestam från Söderhamn går till hårt angrepp. Rör inte försvaret är s parollen. Den lede fi är numera fi(nansministern) enligt Åsa. Äntligen en moderat som vågar spara på försvaret tycker miljöpartiet.
Det har onekligen hänt något i den försvarspolitiska debatten under senare tid.