Ur led är tiden

Tycker nog en del äldre moderater. En moderat finansminister föreslår nedskärningar av försvaret. Socialdemokraternas Åsa Lindestam från Söderhamn går till hårt angrepp. Rör inte försvaret är s parollen. Den lede fi är numera fi(nansministern) enligt Åsa. Äntligen en moderat som vågar spara på försvaret tycker miljöpartiet.
Det har onekligen hänt något i den försvarspolitiska debatten under senare tid.