Stilla bli gammal i Gammelstilla

Gammelstilla är ett av de vackraste by namnen i Gästrikland. Också en av de vackraste platserna i landskapet. Ett litet, sen snart hundra år nedlagt järnbruk, med många vackra byggnader. Tänk att om några år, som gammal och i behov av stillhet, få dra sig tillbaka i Gammelstilla.

Igår kväll platsen för ett välbesökt Centermöte. Jag berättade om livet på Rosenbad. En trubadur underhöll med Dan Andersson och Evert Taube. Arne Engström från byalaget berättade om brukets historia och om de människor som föddes, slet och dog i byn. På plats var också en av de entusiastiska entreprenörer som vill starta tillverkning av Gammelstilla Whisky.

Jag förstod däremot inte det kloka i att till oss alla dela ut ett kompendium där tillverkningen av den framtida produkten beskrivs i detalj. Vill man börja baka goda kakor för försäljning är det väl lite korkat att börja med att dela ut receptet.