Förvirrat på DN debatt

Några centerriksdagsmän tycker att frågan om huruvida EU fördraget ska folkomröstas eller ej bättre diskuteras på DN debatt än i den egna riksdagsgruppen.

Centerpartiets riksdagsgrupp har vid minst två tillfällen haft diskussioner om det nya fördraget. Jag blir därför något förvånad över debattskrivandet. De väljer att inför alla tidningsläsare signalera att man ser sig så betydelselös och marginaliserad i riksdagsgruppen att det inte är någon idé att när gruppen diskuterar frågan berätta vad man tycker utan istället väljer att skriva debattartiklar. Ryggradslöst skulle säkert vissa välja att kalla det.

Annie Johansson redogör på sin blogg för hur diskussionen förts i riksdagsgruppen. På Centerpartiets hemsida beskriver Lena Ek bakgrunden i sakfrågan och varför Centerpartiet vid upprepade tillfällen tagit ställning mot folkomröstning.