Dyrare öl

Idag berättade Maria Larsson att vi i budgetförhandlingarna kommit överens om att skatten på öl höjs och skatten på vin sänks. Det är en klok överenskommelse. Regeringen för en restriktiv alkoholpolitik. Priset är ett effektivt sätt att hålla nere konsumtionen. Kraftiga höjningar är däremot omöjliga på grund av gränshandel.

EU har varit tydliga i att man inte accepterar att Sverige gynnar det egenproducerade ölet på bekostnad av importerat vin med hjälp av skilda beskattningsnivåer. När nu skatten på öl höjs och skatten på vin sänks kommer närmar sig skattenivåerna varandra. Förändringarna är så små att en konsument knappast kommer att förändra sitt beteende, mindre än en krona på både ölburken och vinflaskan.

Liv kommer det kanske att bli med tanke på att centerstämman i Kalmar för några veckor sedan beslöt att sänka skatten på öl och vin. En del kommer kanske att undra varför vi Centerpartister i regeringskansliet inte följer stämmans beslut. Det är rätt enkelt. För det första består Alliansregeringen av fyra partier. Ett parti dikterar inte villkoren. När diskussionen har förts vilka skattesänkningar som ska prioriteras har skattesänkningar som leder till att fler kommer i arbete prioriterats. Det har varit svårt att hävda att sänkt alkoholskatt ger fler i arbete.

Andra kommer att hävda att höjd ölskatt leder till ökad gränshandel. Jag tror inte att sambandet är så enkelt. Systembolagets senaste statistik visar att öl försäljningen ökar starkt. Nyhetens behag av att åka till Tyskland och handla billig öl har avtagit. Den måttliga höjningen av ölskatten kommer inte att påverka trenden att färre åker utomlands för att handla. Såväl Systembolagets VD och den förra regeringens alkoholutredare Kent Härstedt, som båda tidigare pläderade för sänkta alkoholskatter har idag ändrat uppfattning.