Alliansens dag i Gävle

Lördag 12 till 13 hade vi kommit överens om att fira Alliansens ettårsdag - ett år vid makten. Marianne Nygren från kd var smart nog att ta med plommon i korgar. Jag fick en korg och var sen strängt upptagen i en och en halv timme. Det räcker bara med att stå där så kommer folk och vill diskutera.
Två saker slår mig. Människor frågar om vad men vill egentligen veta varför. Ni har en statsbudget med så mycket pengar, väljer att komma med impopulära förslag istället för att sprida manna från himmlen. Varför???
Det andra rör deltidsarbetslösheten. Ett hundratusen, drygt, kvinnor arbetar deltid och stämplar upp till heltid med hjälp av akassan. Det har bland kommunpolitiker varit kännt att det är ett smart sätt att lägga schema inom äldreomsorg och barnomsorg. Schemalägg deltid så går staten via akassan in och betalar för heltid. Tufft nu för kommunerna att erbjuda heltid för att få behålla personalen. Det förvånande var inte en utan flera arbetsgivare som berättade att de hade deltidsanställda, behövde mer folk men fick inte deltidarna att gå upp till heltid på grund av att det var mer lönsamt att kvittera ut deltidsersättning från a kassan.

Det är så nyttigt att stå på torget en lördag.