Skojig läsning

Vänsterpartiet har lagt sin budgetmotion. Läs den gärna. Det är munter läsning. 25 000 fler anställda i sjukvården, 32 000 fler i äldreomsorgen, 13 000 i handikappomsorgen, 8000 fler i förskolan, 5000 fler lärare i skolan, 1000 nya genus pedagoger, 1000 fler skolsköterskor (varför inte fler), 10000 fler på fritids, 2000 fler socialarbetare, kraftigt höjda studiebidrag, garantipensioner och så vidare. Det måste ha varit kul på Vänsterpartiet när man satte ihop sin budgetmotion. Nu får alla önska vad de vill. Sen låter vi datorn sammanfoga dokumenten och vips har vi en önskelista till tomten, förlåt partimotion som seriöst ska ställas mot regeringens förslag.

Det blir intressant att höra vad kartellkompisarna i socialdemokraterna säger om den digra listan.