Gårdagen i Östersund

Flyget till Östersund klockan 11 15 från Arlanda. I Östersund är det 30 minuters intervju i Radio Jämtland. Därefter besök på barn och ungdomspsykiatrin. De har lyckats få ner sin kö på ett imponerande sätt. Från ett år till tre månader trots personalbrist. Träff på ÖP med en erfaren journalist. Många frågor om vad som händer i den nationella sjukvårdspolitiken. Slutligen ett möte med länets privata läkare dit även allianspolitiker från landstinget bjudits in. Fullt i klöversalen och ont om oandad luft men med många frågor och bra diskussion. Jag känner tydligt i bilen ut till flyget att Alliansens sjukvårdspolitik bottnar såväl hos våra landstingspolitiker som hos många läkare. Sista flyget från Östersund 20 15 och in hemma strax före 23.
Lång men givande dag.