Aborträtt för utländska kvinnor

Idag ska riksdagen fatta beslut om att utländska kvinnor ska få rätt att göra abort i Sverige. Det handlar om 70 utländska kvinnor per år. Det är huvudsakligen två grupper av kvinnor, utländska studenter och thailändksa kvinnor. Det blir alltid gravida med en svensk man. Väljer de att föda barnet får de göra det på ett svenskt sjukhus men väljer de att avsluta graviditeten måste de enligt abortlagen ansöka om att få göra det hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen beviljar alltid tillstånd men det leder till att aborten blir senare.
De flesta andra länder i EU har redan idag redan öppnat för utländska kvinnor att göra abort. Senast var det Danmark som ändrade sin lag. Det ledde i Danmark inte till att fler utländska kvinnor sökte sig dit för abort.
Det är socialminster Göran Hägglund som lägger fram förslaget. KD har på sin riksstämma ställt sig bakom sin partiledare. Något förvånande då när det i dagens Svenska Dagblad finns en debattartikel undertecknad sju riksdagsledamöter som tar avstånd från sin egen partiledare. Enda resultatet av deras agerande är att det egna partiet och den egna partiledaren sargas och bilden av ett splittrat KD fastnar på näthinnorna. Jag tycker idag synd om mina vänner i KD. Deras parti förtjänar bättre.