Nu tog hon i så hon sprack

Läs gärna Mona Sahlins artikel på DN debatt idag. Den är fantastisk! Hon beskyller Fredrik Reinfelt för det största sveket i svensk historia. Det handlar om jobben. Har inte Mona läst AMS senaste statistik som visar att vi idag har historiskt låg arbetslöshet i landet.
Hon skriver vidare att ett nytt Sverige tar form med större orättvisor. Har hon glömt att under Socialdemokraternas tid vid makten ökade inkomstskillnaderna med 25% medan de nu visar en tendens att minska. Dessutom ökade förmögenhetskoncentrationen med 26% under samma tid.
Hon tycker att statsministern leder en regering som konsekvent och medvetet försöker missleda det svenska folket. Hon har glömt kompisen Nuders fadäs i Riksdagens talarstol i budgetdebatten.
Även den mest inbitne socialdemokrat måste vid läsning av Monas alster tycka att hon nog tagit i så hon sprack. Trovärdigheten har åter fått sig en liten knäck hos den goda Mona. Inte undra på att Reinfelt leder klart över Mona när det handlar om vem som är mest lämplig som statsminister.