Stackars psykiatrin

Just återkommer från Läkarstämman. Därutanför demonstrerades det hej vilt. Psykiatrin drogar våra barn! Dessutom hade man haft det mycket dåliga omdömet att ta med sina barn för att demonstrera. Sjuåringarna ropade "de ger mig piller om jag gråter".
Stackars psykiatri som under alla år varit föremåla för den här typen av ideologiska för att inte säga religiösa strömningar. Varför ska skillnaden vara så stor mellan att drabbas av blindtarmsinflammation och ha rätt till en vetenskapligt baserad behandling - blindtarmsoperation och att drabbas av depression och ha rätt till en vetenskapligt baserad behandling - antidepressiv behandling.
Inte undra på att det är som det är med den svenska psykiatrin. Att få en psykiatri baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte på vårdideologi och politisk ideologi är en dröm att stilla bedja om.