Läkemedelsgenomgångar

Ikväll slogs Marina Alfredsson Bror, centerledamot i Gävle fullmäktige, för att kommunen skulle införa regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre med fler än fem läkemedel. Det har nämligen visat sig att många äldre har alldeles för många läkemedel. Yrsel avtar i takt med att medicinerna sätts ut. Den bästa metoden är att det görs av en apotekare, en läkare och en sjuksköterska i samarbete. Mindre yrsel, mindre trötthet och lägre kostnad för läkemedel men socialdemokraterna röstade förstås nej.
Trötslöst att vara oppositionspolitiker i sossestyrd kommun.