Världen längsta sjukskrivningar

Idag blev några av förslagen till hur vi kan får ett bättre sätt att hjälpa människor som drabbats av sjukdom tillbaka till arbete.
Sverige har världens längsta sjukskrivningar. Varje dag förtidspensioneras 140 personer varav tio ungdomar. Detta trots att vi har världens friskaste befolkningen. Uppenbart är det något fel på vårt sjukförsäkringssystem.
Nya förändringar är att den automatiska förtidspensionering efter ett års sjukskrivning som infördes av sossarn nu försvinner. Den som varit sjukskriven i tre månader och har någon form av arbetsförmåga men ej kan gå tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter ska om möjligt få gå tillbaka till annat arbete hos sin arbetsgivare. Den som varit sjukskriven i 6 månader och har kvarstående arbetsförmåga men ej kan gå tillbaka till sin arbetsgivare ska få hjälp att hitta annat arbete.
Det är alltid bättre för en människa att genom arbete kunna stå på egna ben än få stämpeln arbetsoförmögen och försörjas via bidrag.
Många andra förändringar kommer också som jag är övertygad till att vi kommer att bromsa utslagninsmaskinen som hittills stämplat 140 människor per dag med "Dig behöver vi inte i arbetslivet. Du får stanna hemma ock kvittera ut sjukpension tills den dag Du fyller 65".