Dumpa apoteket?

Det är bra att börja dagen med att läsa Arbetarbladets ledarsida. Det gör att man vaknar till. Idag är rubriken "Hägglund vill dumpa apoteket". På DN debatt finns bakgrunden till AB:s braskande rubrik.
Det handlar om att Sverige är det enda OECD land som har ett apoteksmonopol. Till och med den "sista sovjetstaten - Norge" (citat socialdemokraten Rosengren) har avskaffat monopolet.
Det leder till bättre service, bättre tillgänglighet och förhoppningsvis även lägre priser. Det senare återstår att se.
Apoteksmarknaden kommer fortfarande vara omgärdad med detaljerad lagstiftning. Ingen avreglering som AB skriver alltså.
Motsvarande process i Norge resulterade i ett stort antal nya apotek. Inga apotek i glesbygd eller i mindre tätorter las ner.
AB skriver om den trygghet som Apoteksmonopolet innebär. Man kan fråga sig om redaktör Jonsgården stått i en apotekskö för att få ut sitt läkemedel eller om han fått finna sig i att vänta tolv timmar med att få medicin till sitt barn på grund av apotekets öppettider. Hade han gjort det skulle han nog inte så lyriskt skrivit om tryggheten med monopolet.