Socialstyrelsens kloka beslut

Aborter var tidigare en operation men görs idag oftast med hjälp av läkemedel. En lång diskussion har varit huruvida abortlagen ska ändras. Där står nämligen att endast läkare får utföra aborter och alla vet att även om läkare är inblandade är det barnmorskor och sjuksköterskor som står för mycket av det viktiga medicinska omhändertagandet i före, under och efter ingreppet.
Socialstyrelsen har nu klargjort att lagen inte behöver ändras, att abort är och ska fortsatt vara ett teamarbete där läkare, sjuksköterska, barnmorska och kurator alla fyller en viktig funktion. Så skönt tycker jag. Då behöver regeringskansliet och riksdagen inte bry sina huvuden med ändringar i abortlagen.
Så tycker inte Carin Stenström, kristdemokrat och chefredaktör. Jag häpnar när jag läser hennes tidning Världen Idag.