Rolig trend

Försäkringskassans månatliga statistik är alltid lika emotsedd. Idag visar den att ohälsotalet sjunker kraftigare än förväntat. Inte minst glädjande är utvecklingen i det tidigare så sjuka Gävleborg.