Äkta eller bara partner

Kärlek värderas fortfarande i två kategorier äkta mellan man och kvinna och oäkta, partner, mellan individer av samma kön.
Värderingsförändringen har gått mycket snabbt. Idag tycker sju av tio att lagstiftningen borde vara könsneutral.
Barnombudsmannens remissvar vara mycket klokt tycker jag nämligen att ur ett barnperspektiv blir det mycket enklare om alla barn kan säga att mina föräldrar är gifta.

Sämst argument presterar en KD riksdagsman som hävdar att ha en könsneutral äktenskapslagstiftning är det samma som att tillåta far att gifta sig med sin dotter.