Roligare trend

Arbetsförmedlingen kommer också med så mycket trevligt att läsa så här på det nya året. Rekordlåg arbetslöshet, ungdomar, äldre, utrikesfödda och funktionshindrade bland de mest gynnade.

Nu väntar jag bara på den tredje pusselbiten nämligen hur socialbidragen utvecklats. Den statistiken levereras från Socialstyrelsen. Efter tredje kvartalet 2007 var det en kraftig nedgång även där.

Det intressanta är att alla dessa tre sjunker. Tidigare har alltid sambandet varit att om arbetslösheten går ner så stiger sjuktalen. Trots att vi haft högkonjunktur upprepade gånger under sossarnas tolv år hade såg vi aldrig den bild vi ser idag. Utanförskapet minskar överallt.