Vänsterpartiets rätta ansikte

Idag såg vänsterpartiet i Gävle till att stänga fyra skolor däribland Nya Nynässkolan. Den skola som lyckats absolut bäst med integrationsarbete. Dessutom såg Vänstern till att stänga Gävle Behandlings Center. Den instans som räddat många missbrukares liv och gett deras familjer en dräglig tillvaro.
Många är med rätta mycket besvikna på Vänsterpartisterna. I ord lovar man 100 000 tals nyanställningar i offentlig sektor men när man kommer till makten har man inget emot att slå på de svagaste.