Patientdata

Idag kom förslaget till patientdatalag. Det som känns roligt är att regeringen tagit hänsyn till den kritik som kom från diverse remissinstanser däribland Barnombudsmannen gällande föräldrars rätt att spärra barnens journal.

Barnmisshandel är ett stort problem. Varje år utsätts cirka hundra barn i Sverige för så grov misshandel att det leder till frakturer, brännskador, hjärnskador och allvarliga inre skador. För cirka tjugo barn är misshandeln så svår att den leder till döden.

De allra flesta som drabbas är under ett år.

Diagnosen av misshandel av små barn är mycket svår, ibland helt omöjlig, utan en rad medicinska utredningar, särskilt röntgenundersökningar. Tidig korrekt diagnos är avgörande för att kunna t förhindra att barnet ytterligare misshandlas.

En av de viktigaste signalerna som väcker misstanke om barnmisshandel är upprepade besök i sjukvården, ofta för bagatellartade åkommor, vilka regelmässigt är flera för dessa barn än för barn som ej misshandlats. Det lilla barnet signalerar ”hjälp” genom tydliga symtom på att det inte mår bra.

Sökning i gamla journaler eller mottagningsanteckningar är därför en åtgärd som alltid rutinmässigt skall utföras. Regeringens förslag kommer att rädda livet på några spädbarn och för mig räcker det med ett enda för att förslaget ska vara klokt.