Ny generaldirektör

Just nu förvånar säkert Maud Olofsson de flesta några trappor ner i huset. Hon presenterar en ny lagupställning vad gäller energi området. Mikael Odenberg blir nu generaldirektör på Svenska Kraftnät och Tomas Kåberger ny generaldirektör på Energimyndigheten. Kåberger har en bakgrund som en av Sveriges främsta bioenergi förespråkare.