Rejält upprörd

Regeringen har tillsatt en utredning vars syfte är att den som fått uppehållstillstånd i Sverige och vill ha hit hela sin famlj först måst skaffa ett jobb och en bostad. Tidigare har det varit så att det är fritt fram för alla att ta hit sin familj och förvänta sig att kommunen ska fixa bostad och socialbidrag.
Förändringen är självklar för alla och en var. Det svenska systemet (s v och mp) som bygger på att alla som vill kan få komma hit och sen försörjas av socialbidrag är förödande för de människor som kommer och ger också en grogrund för Sverige demokrater och andra nazister.
Jag brukar alltid berätta om Somalierna. En stor grupp kom hit under nittiotalet och en stor grupp kom till Toronto. I Sverige lever många på socialbidrag, har inget arbete, skickar inte sina barn till skolan osv. I Toronto är somalier kända som de mest företagsamma folkslaget. Samtliga har startar egna företag. Har blivit framgångsrika, tjänar pengar, anställer folk osv.
Sen har vi i Sverige mage att bli rasister och säga att Somalier, de är ena lata djävlar. När det i själva verket handlar om vårt sätt att ta emot inte bara flyktingar utan alla andra.
Svenskhet har blivit att bidrag är bra men jobb är dåligt.
När Vänsterpartiet tycker att det är ok att vem som helst som fått uppehållstillsånd i Sverige utan att ha arbete och bostad ska få ta hit sin familj så spelar man Sverigedemokraterna i händerna.