Regeringen backar

Ett förslag om förlängd sjukskrivning skickades ut på remiss. I det ingick ett förslag om att ingen ska kunna genom privata försäkringar få ersättningar som överstiger 75% då sjukskrivningen pågått i mer än ett år. Förslaget fick stark kritik när det skickades ut på remiss. Den allvarligaste kritiken att det sannolikt stred mot EG rätt och därför skulle riskera att fällas i domstol.
En klok regering tar till sig kritiken och drar tillbaka förslaget.
Det beskriver Mona Sahlin som mycket allvarligt då regeringen handlar först och tänker sen. Bättre kan man nog inte beskriva skillnaden mellan socialdemokrater och alliansregering. Socialdemokrater vet redan på förhand att de sitter inne med hela sanningen medan alliansen tar till sig av synpunkter som kommer från andra.