Socialdemokraterna förvånar

Läget på Balkan är i och med Kosovos utropande av självständighet mycket ansträngt. Mycket kan gå fel under kommande veckor. Alla med ansvar måste bidra till att situationen stabiliseras. Idag håller EU:s utrikesministrar möte. Carl Bildt kommer vid det mötet att spela en nyckelroll då han är den i gruppen som har absolut störst kunskap om den mycket komplicerade processen på Balkan. Svårigheterna beskrivs väl i SvD.
Det är då milt sagt förvånande att socialdemokraterna väljer att försöka dra inrikespolitiska poäng genom att kräva att Sverige omedelbart, helst idag, ska erkänna Kosovos självständighet. Urban Ahlin beskyller Carl Bildt för att visa undfallenhet gentemot Ryssland genom att han väljer att vänta tills dess utrikesnämnden sammanträtt i början av mars.
Tråkigt att socialdemokraterna därmed väljer att gå ifrån den svenska traditionen att freda utrikespolitiken från politisk pajkastning.