22 år sedan

Det är idag 22 år sedan Olof Palme mördades. Jag minns det som igår. Centerpartiet hade valet 1985 gjort en kraftig valförlust. En katastrofkommission tillsattes. Jag ingick som ungt alibi i gruppen som leddes av Allan Pettersson och där även Gustaf Jonnergård, Gunnar Söder och Lars Weinehall ingick. Kort efter att vi börjat utreda vari valförlusten bestod avgick Torbjörn Fälldin och ersattes av Karin Söder. Jag var en av de som beskylldes vara ett av lössen i den gröna fanan som tvingat bort Fälldin. Det var en mycket stor överskattning av min roll. Vi arbetade fram ett mycket bra material som sen skulle diskuteras på ett förtroenderåd 29 februari. Klang och jubel under dagen då förtroenderådet och Karin Söder som partiledare tyckte att vi gjort ett bra jobb. När vi skildes åt förväntade vi alla oss att tidningarna dagen därpå skulle domineras av nyheten om Centerpartiets förnyelse. Ödets ironi att när vi på fredageftermiddagen lämnade konferenslokalen skulle landets statsminister sju timmar senare i samma kvarter mördas.
Förnyelse blev det iallafall tyckte vi i ungdomsförbundet när vår store idol, Olof Johansson, ett år senare blev partiledare då Karin Söder insjuknat och ej kunde fullfölja sitt uppdrag.
Ibland känner man sig som en gammal historiebok..