MItt sista

Igår kväll ledde jag som ordförande mitt sista distriktsstyrelsesammanträde. Med vid gårdagens sammanträde var Gunnel Wallgren, styrelseledamot. När jag först började i distriktsstyrelsen tidigt 90 tal var Gunnel distriktsordförande. Hon berättade att flera av de äldre i styrelsen hade synpunkter på att den nyvalde ledamoten Jonsson hade åsikter om allt och startade mången diskussion.
Nu har jag inte så många åsikter kvar och det känns därför rätt att sluta som ordförande. Kanske jag likt Gunnel 15 år senare kan komma tillbaka som ledamot full av entusiasm.
Roligt att sluta i ett läge där Centerpartiet i Gävleborg är så framgångsrikt. Under februari månad förekom inte mindre än 100 av våra företrädare vid sammanlagt 380 gånger i länets tidningar. Då valstrateger brukar säga att förhållandet mellan massmedialt utrymme och valresultat är linjärt så lovar det gott inför valet 2010.