Läkare sjukskriver

En undersökning från Dalarna visar att åtta av tio personer blir sjukskrivna utan att läkaren inte tycker att det behövs. Det är säkert förklaringen till att Sveriges läkare varmt välkomnar de försäkringsmedicinska riktlinjer som har kommit där det blir klart hur lång sjukskrivning som är medicinskt motiverad vid olika sjukdomstillstånd.
Jag har ännu i färskt minne, trots att det var många år sedan, när jag som vikarierande distriktsläkare sa nej till att sjukskriva en patient med uppenbara alkoholproblem. Vederbörande gick till en annan hälsocentral och kom några timmar senare tillbaka och visade triumferande upp sitt sjukintyg.
Ingen tackar den läkare som säger nej till att sjukskriva var min lärdom. Tur att som barnläkare sen slippa problematiken. Tillfredställande att sen i rollen som politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen kunna dra sitt strå till stacken vad gäller att få ordning i sjukskrivningarnas moras.