Landstingshuset i Stockholm

Kvällsarbete iform av besök på landstingshuset i Stockholm. Tjugo år sen jag hade äran att besöka hemvisten för Sveriges näst största parlamentariska församling. Då hette centerlandstingsrådet Knut Nilsson, legendarisk centerledare i Stockholms läns landsting. Nu heter centerlandstingsrådet Gustav Andersson, med tiden säkert lika legendarisk som på sin tid Knut.
Spännande utbyte med partivännerna i landstinget. Jag berättade om vad som händer i Regeringskansliet på temat sjukvård och fick tillfälle att lära mig mer om den mycket positiva utvecklingen i Stockholm. Jag blir mer och mer övertygad om att Socialdemokraterna begår ett stort taktiskt misstag när man målar ut primärvården i Stockholm som en nationellt viktig politisk valfråga. Den bumerangen kommer att slå tillbaka när det visar sig att Stockholmarna inför valet 2010 är mer nöjda med sin primärvård än de inför valet 2006 när sossarna hade makten.
Kanske borde socialdemokraterna städa framför egen port först genom. De landsting som enligt Socialstyrelsen och SKL:s öppna jämförelser har de största problemen i primärvården är nämligen sossestyrda Värmland, Dalarna, Jämtland och Gävleborg.