Uppdrag granskning

Vi var nog många som förfärades över hur Uppsala kommun har accepterat en rutin där människor med förståndsmässiga funktionsnedsättningar behandlas med våld. Uppdrag granskning har inte som syfte att ge en allsidig belysning av alla samhällsfrågor utan att fokusera ett problem. Därför är läsning av Brännpunkt i SvD bra för att få den andra sidans syn på saken.
Att i nödvärn, för att skydda sig själv eller en medmänniska från skada, ifrågsätter ingen. Att med våld förhindra någon från att hoppa framför tåget är tillåtet. När man däremot som så tydligt framgår i Uppsala använda våld som en del i att korrigera felaktiga beteenden är olagligt. Det handlar heller inte om att enstaka assistenter gjort fel. De har följt den rutin som Uppsala kommun accepterat. I det läget är tanken att den statliga tillsynen ska slå till. En kommun får inte godkänna att människor misshandlas utan stöd i lagen. Länsstyrelsen har uppenbarligen reagerat men tydligen har Uppsala kommun inte brytt sig.
Det är ingen lätt fråga. Motsvarande problem finns också inom demensvården. Jag är inte främmande för att det krävs fysiska metoder i vård av såväl demenssjuka åldringar liksom andra människor med förståndsmässig funktionsnedsättning. Desto viktigare att metoderna är baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och att de dessutom regleras i lag och förordning.