Före detta

Så har jag då blivit en föredetting. Avtackad på gårdagens distriktsstämma efter nio år som ordförande för Centerpartiet i Gävleborg. Det har varit nio stimulerande och roliga år. Jag har lärt mig mycket och samtidigt fått möjlighet att förändra organisationen. Två stora förändringar har jag fått vara med om. Dels att minska administrationen i distriktet från att haft många anställda som huvudsakligen jobbade inåt i organisationen till att idag ha en anställd som arbetar huvudsakligen som politisk sekreterare år våra kommun och landstingspolitiker. Den andra stora förändringen har varit att vi lyckades samordna centerkvinnornas och centerpartiets distriktsorganisationer. Från att ha haft ändlösa diskussioner om vem som skulle ha vilka pengar, vilka rum, vilken personal har vi nu en gemensam distriktsstyrelse och en distriktsstämma.
Jag slutar mitt uppdrag när det fortfarande känns roligt och lämnade igår med varm hand över till Karin Ånöstam som nu tagit stafettpinnen.