Äldreriksdag

Veckan har gått i pratandets tecken. Tisdag besök i Lund hos centerns regionfullmäktigegrupp. Onsdag hos Alliansens landstingsgrupper i Gävleborg. Idag på morgonen Äldreriksdagen i Älvsjö. Där träffas inte de gamla men väl många av Sveriges politiker som är engagerade i att få äldreomorgen att fungera bättre. Jag fick klockan 0830 prata i nästan en timme för 40 Centerpolitiker.
Blev hälsad välkommen av SKL:s vice ordförande med orden "Här kommer Anders W Jonsson, direkt från hetluften på Statsrådsberedningen, Rosenbad". Jag svarade att det inte var direkt från Statsrådsberedningen men väl direkt från stallet hemma i Vinnersjö.
Jag berättade om allt spännande som regeringen tagit initiativ till. Det största inom äldreomsorgen är LOV. Lagen om valfrihet i äldreomsorgen. I de kommuner som väljer att tillämpa lagen kommer från årsskiftet de äldre att själva få välja vilken hemtjänst de vill använda. De eller deras anhöriga kan också välja vilket särskilt boende de vill bo på.
Den fråga jag ställde mig var om det är rimligt att kommunpolitikerna i en kommun i framtiden ska kunna fatta beslutet att "Nej hos oss ska inte de gamla få bestämma över sina liv". Två principer står mot varandra. Å ena sidan den kommunala självbestämmanderätten. Kommunpolitiker ska ha rätt att besluta utan pekpinnar från Stockholm kan man hävda. Å andra sidan individens rätt att fatta beslut om sitt eget liv.
Det kan bli en spännande ideologisk diskussion i Centerpartiet framöver.