Vårdval Halland

Lyssnade imorse på reportage i P1 gällande Vårdval Halland. Nöjda läkare. Ger oss mycket större tillfredsställelse i jobbet. Vi har nu på förmiddagen tagit emot ett stort antal rökskadade så det har varit mycket att göra men inga problem. Nöjda patienter. Jättebra reform. Nu får vi bestämma.. Problem har varit att man inte givit mer ersättning för svårt sjuka patienter och för patienter som krävt tolk. I Halland har man alltså inte ens ersatt för tolkkostnaden. Det skulle nu korrigeras. I Halland har reformen beslutats i enighet. Inte ens socialdemokraterna har kritiserat att patienterna får makten i Primärvården.
Vårdval Stockholm har till skillnad från Vårdval Halland givit mer ersättning för svårt sjuka patienter genom att betala även per besök. Man har också lagt en betydligt högre ersättning för de patienter som kräver tolk. Socialdemokraterna utmålar Vårdval Stockholm som det stora hotet mot svensk primärvård. Mona Sahlin lovar att Vårdval Stockholm ska bli den stora valfrågan inte bara i Stockholm utan i hela Sverige.
Undrar hur lång tid det ska ta innan hon inser att hon därmed begår ett stort taktiskt misstag. Hoppas det tar lång tid.