Jag är den ende

på hela Regeringskansliet som börjat dagen med att strax efter 05 00 jaga kor som slitit sig.
Det är en bra inledning på en dag som sen innhåller förhandlingar om allt från ny marknadsföringslag via asylpolitik till vårdnadsbidrag och proposition om att få förtidspensionerade att kunna återgå till arbete. När jag kommer hem vid 20 30 tiden, efter att ha avslutat arbetsdagen med att lyssna på vilka kloka tankar Centerpartiets riksdagsgrupp har, hoppas jag att korna befinner sig i för ändamålet avsedd hage.