Gömda och papperslösa

En debatt har dragit igång kring den svåra frågan om gömda och papperslösa ska ha rätt till gratis sjukvård. De som är mest högljudda verkar vara de som har minst kunskap i frågan och påstår iprincip att Sverige låter invandrare dö.
För det första är gömda och papperslösa två helt olika grupper. Gömd är den som kommmit till Sverige, sökt asyl, men slutligen av domstol inte fått uppehållstillstånd. De ska sen lämna landet. Vissa stannar kvar och gömmer sig, kallas då gömda. Papperslösa är de som kommer till Sverige och i de flesta fall inte har asylskäl utan kommer hit för att arbeta och skapa sig ett bättre liv. Då arbetskraftsinvandring ej varit tillåten, men kommer så att bli från den 15 december i år, har de varit hänvisade till svartjobb. Ingen läkare och ej heller något landsting har rätt att neka dessa grupper sjukvård som ej kan anstå. Jag har aldrig varit med om att på en svensk akutmottagning kontrollera betalningsförmåga innan behandling ges. Den fråga som diskuteras är om det ska stiftas en lag som säger att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda skattefinansierad sjukvård. En utredning kommer att tillsättas och i regeringskansliet pågår arbetet med att skriva direktiv till utredningen. Centerpartiets linje har varit att barnen inte har valt att leva papperslösa eller gömda. De ska ha samma rätt som svenska barn medan de vuxna ej ska ha det. De väljer att utan tillstånd uppehålla sig i landet och det vore då märkligt om det skulle lagstiftas om att skattemedel ska finansiera deras sjukvård. Sen blir det ofta så i praktiken då det är svårt att skicka räkning för erhållen sjukvård till den som är papperslös eller håller sig gömd.
Den fråga som riksdagen i veckan ska fatta beslut om har inget med ovanstående att göra. Det handlar helt enkelt om att det tidigare funnits ett avtal mellan stat och landsting för vilka som ska ha rätt till sjukvård och hur den ska finanisieras. Det avtalet blir nu till lag. Reglerna blir varken mer eller mindre generösa även om vissa försöker påstå det.