Möte med Björn

Ikväll var jag i Ovanåkers kommun, inbjuden av kommunalrådet Björn Mårtensson, för att tillsammans med Alliansens fullmäktigeledamöter diskutera vilka möjligheter som öppnar sig för kommunen i och med att Lagen om Valfrihet kommer. Det blir då fritt fram att ge makten över hemtjänst och särskilda boenden till de gamla. Kommunen beslutar om vilka krav som ska ställas på den som vill erbjuda hemtjänst eller driva ett särskilt boende. Alla som uppfyller kraven blir godkända. De gamla och deras anhöriga väljer sen vilken hemtjänstfirma eller vilket särskilt boende de vill anlita.
På väg hem mötte jag sen en riktig Björn. Svängde på E4 vid Tönnebro. Efter någon kilometer står plötsligt en timmerbil stilla på vägen. Jag stannar och har sen en björn springande runt bilen. Den hittar en öppning i viltstängslet där en skogsbilväg går upp och lufsar upp längs vägen. Jag kan inte låta bli utan gör en rätt olaglig U sväng och följer efter på behörigt avstånd. Efter några hundra meter bestämmer sig Nalle för att skaka av sig förföljaren och drar iväg över ett hygge.