Gislaveds kommun borde skämmas

Ser på TV om Gislaveds kommun där socialschefen tar strid för att ett äldre par som levt samman i 61 år inte ska få tillbringa sina sista år tillsamman. När makan blivit skröplig och flyttar till ett särskilt boende ska inte maken få bo hos henne. Beslutet överklagades till länsrätten som gav makarna rätt. Nu överklagar Gislaveds kommun till kammarrätten för att kunna skilja makarna åt.
När man som politiker ska tillämpa en lag, i det här fallet socialtjänstlagen, kan det vara klokt att efter den juridiska avvägningen även använda sig av sunt förnuft. Även om lagen inte innnebär en skyldighet för kommunen att erbjuda boende för maken så är det en självklarhet med lite sunt förnuft. Äldreminister Maria Larsson är tydlig och klok när hon säger att om kammarrätten skulle ge Gislaveds kommun rätt så tänker hon ta initiativ till en lagändring. Hon har mitt fulla stöd.