Allt färre sjukskrivna

Antalet sjukskrivna sjunker snabbare än vad någon vågat hoppas. 2007 var första året på 35 år som det blev färrre förtidspensionerade. Förändringarna sker samtidigt som antalet arbetslösa minskar och samtidigt som kommunernas kostnad för socialbidrag minskar. Unikt för tidigare har alltid en minskning av arbetslöshet lett till en ökning av sjukskrivningar och vice versa.
Kul att se resultat av förd politik.