Biobanker

Semester men kan inte låta bli att kommentera Expressen och nu även GD som hävdar att regeringen är i full färd med att öppna PKU registret för polisen.
Ledarsidorna tycker inte att regeringen ska utreda frågan om regelverk för PKU registret. En märklig inställning då flera, inte minst Socialstyrelsen, påpekat att nuvarande regler är otydliga och motsägelsefulla.

Regeringen har tillsatt en utredning för att förbättra biobankslagen från 2003. Den var ett haftsverk och behovet av renovering är redan stort. Det handlar om att förenkla hanteringen av biobanker men också att stärka integriteten. Samma utredare har också fått i uppdrag att se överproblemen med det svenska PKU registret.

Det är två problem som bör lösas. Veckorna efter Tsunamikatastrofen stiftade regeringen en tillfällig lag som gjorde det möjligt att under några månader använda PKU registret för att identifiera avlidna vid katastrofer. Diskussionen fanns om det skulle vara en permanent möjlighet men då ingen ordentlig utredning hade gjorts beslöt man att avvakta. Nu ska biobanks utredningen titta på för och nackdelar med en permanent lagstiftning på området.

Efter mordet på Anna Lind kom PKU registret i blickpunkten. Det uppdagades att två lagar är oförenliga. Rättegångsbalken ger polisen rätt att ta i beslag föremål som kan antas ha betydles för utredning av brott samtidigt som biobankslagen säger att PKU registret får inte användas för det ändamålet.

Regeringen har därför bett utredaren för det första se om det framgent kommer att finnas ett polisiärt intresse av PKU registret. Många hävdar att det inte kommer att finnas då PKU registret inte är sökbart utifrån DNA profil. Polisen kan alltså inte ställa frågan, vi har det här DNA materialet, vem är det som har den DNA uppsättningen. De kan endast ställa frågan, vi misstänker NN, kan vi få ut hans DNA för att göra en jämförelse. Idag finns ett snabbt växande DNA register över alla som begått brott. Det är sökbart och därmed mycket mer värdefullt.
Om utredaren skulle komma fram till att det faktiskt finns ett polisiärt intresse av PKU registret ska det vägas mot alla andra tungt vägande intressen som tydligt säger att polisen inte ska ha tillgång till PKU registret.
Om utredaren trots allt skulle komma fram till att polisen i vissa situationer ska ha tillgång till PKU registrets ska förslag lämnas om vilka regler som då ska gälla.
GD:s ledarredaktion tycker att regeringen helt utan underlag skulle ändra lagen för att i alla lägen stoppa polisen från att komma åt PKU. För det första inte möjligt enligt regeringsformen vilket kan anses vara en petitess. Del oklokt då jag kan tänka mig att det finns enstaka exempel då polisen borde ha tillgång till PKU. I dag innebär brott som leder till mer än två års fängelse att sjukvårdens sekretess kan brytas. Misstanke om mord bryter alltså sjukvårdens sekretess. Ribban kanske inte ska ligga så lågt vad gäller PKU men anta exempelvis att någon har kidnappat ett barn. Tycker inte GD:s ledarredaktion då att polisen till och med ska kunna använda PKU registret om det kan leda till att barnet återfinns vid liv. Frågeställningarna är inte alltid så enkla som att säga nej eller ja.