Framtidsvisioner

Gävle har fått ett hem för ensamkommande flyktingungdomar, Sesam. Radio Gävleborg hade träffat Goled 17 år som flytt från det krigshärjade Somalia. På frågan hur han såg på sin framtid svarade han: Jag ska hjälpa min mamma och mitt folk. Jag ska bli affärsman och kanske författare. Och gärna vinna Nobels fredspris.
Hur kan man se det som en belastning att ungdomar som Goled söker sig till Sverige. Sen gäller det att inte det Svenska samhället förvandlar en ambitiös Somalier till en bidragsberoende invandrare utan låter honom utvecklas till affärsman, författare och kanske Nobelpristagare.