Ny generaldirektör

Idag utsåg regeringen Sarah Wamala till ny generaldirektör för Folkhälsoinsitutet. Folkhälsoinsitutet får därmed en erfaren forskare som chef vilket äg mycket bra för folkhälosfrågorna.
Regeringen Perssons princip när det handlade om att tillsätta generaldirektörer var att Persson bestämde enväldigt. All makt låg hos statsrådsberedningen. Alliansregeringen har sjösatt en helt annan princip nämligen att det är annons i tidningarna, så en i dagens DN, dessutom ett rekryteringsföretag som också letar.
Det spännande är att både den nya generaldirektören för Arbetsförmedlingen och nu generaldirektören för Folkhälsoinstitutet är människor som sökt tjänsten själva, alltså inte letats fram av rekryteringsbolag. De är dessutom båda kvinnor och dessutom en bakgrund som invandrare.
Det är inte helt fel med nytänkande.