När det läcker

Den socialdemokratiska regeringen beslöt att göra en omfattande utredning av LSS dvs hur stödet till de handikappade ska se ut. LSS är en fantastisk reform, beslutad av regeringen Bildt, som betytt oerhört mycket för handikappades möjlighet att leva ett gott liv.
En av de frågor som utredning skulle titta på var hur den mycket snabba kostnadsökningen skulle kunna hejdas. Utredningen är i stort settt klar med sina förslag och de kommer att presenteras den 29 augusti. Någon av ledamöterna har valt att lämna över det kapitel som handlar om begränsingen av kostnadsökningen till massmedia vilket lett till att den nyheten nu toppar löpsedlarna. 3 miljarder ska sparas på de handikappade är rubriken. Jag kan förstå att det oroar många handikappade. Baktanken är väl att sätta en bild av att "borgarna vill ta från de handikappade". Det framgår inte att alla partier i utredningen är överens om åtgärderna och att det handlar om att begränsa kostnadsökningarna.
Kan vara kul att läcka. Trist bara när konsekvensen blir att många handikappade oroas i onödan.