Svara på frågor

Riksdagsledamöter har möjlighet att ställa skriftliga frågor till statsråden om vilka åtgärder som regeringen ämnar vidta. En av mina arbetsuppgifter är att för Centerpartiets räkning se till att svaren från Hägglund, Larsson och Husmark Persson blir bra.

Det är inte alltid så lätt. Carina Hägg, socialdemokratisk riksdagsledamot från Värnamo, har ställt följande fråga till statsrådet Göran Hägglund:

Vilken ståndpunkt intar ministern i frågan på krav till stöd för att livmodern ska bli till salu och därmed öppna upp för att surrogatmödrar ska likställas med biologiska och adopterade barns förhållanden i Sverige?

Vad ska man svara? Nej livmodern kan lika lite som en mänsklig njure vara till salu. Surrogatmödrar kan inte likställas med barns förhållande i Sverige.

Märkligt att inte det socialdemokratiska riksdagskansliet kan hjälpa ledamöterna att formulera frågor så att det blir begripliga.