Svåra beslut

Regeringsbeslut få ibland mycket påtagliga konsekvenser för enskilda. Idag har beslut fattats om att stoppa adoptionerna från Vietnam. Landet följer inte internationella adoptionskonventionen. Korruption, osäkerhet om de biologiska föräldrarna visste att deras barn adopterades till främmande land, etc etc gjorde att beslutet var rätt självklart.
Icke desto mindre drabbar det ett antal svenska föräldrar som satt sitt hopp till att få adoptera ett vietnamesiskt barn.
Jag har redan haft två samtal med förkrossade föräldrar. Långa samtal där jag ändå känner att de har en förståelse för motiven till beslutet men är mitt i en djup sorg då de ser sin dröm om att få ett barn hotas.
Jag får samma känsla som när jag som barnläkare givit svåra besked till andra föräldrar.