Bäckaskog

Återigen en tragisk historia, den här gången från Halmstad, kring hur gamla misshandlas på ett äldreboende. Ett antal förändringar är på gång som kommer att minska risken för upprepning.

Länsstyrelserna har idag ansvar för tillsyn över äldreomsorgen. Det har inte fungerat bra. Regeringen kommer att föreslå att Socialstyrelsen får överta ansvaret. De har idag ansvaret för tillsyn av hälso och sjukvård vilket fungerar mycket bra.

Lex Sara heter den lag som ålägger anställda i äldreomsorgen att rapportera missförhållanden. Inom sjukvården heter motsvarande lag Lex Maria. Maria är betydligt skarpare än Sara. Ex vis kan inte en chef inom sjukvården stoppa en rapport från medarbetare i byrålådan utan är skyldig att skicka den vidare. Ett arbete är på gång för att göra lilla Sara lika kraftfull som stora starka Maria.

Lagen om valfrihet ändrar maktförhållandet i äldreomsorgen. Idag är det den gamle och de anhöriga som får vara tacksamma över att få plats på det särskilda boendet eller få hjälp av hemtjänsten. Med Lagen om valfrihet blir det hemtjänsten eller det särskilda boendet som är beroende av att den gamle och de anhöriga väljer deras enhet.

Det är ofta brist på kompetens som ligger bakom missförhållanden i äldreomsorgen. Inom kort kommer ett förslag för att lyfta kompetensen i äldreomsorgen.

Den gamle är på många sätt rättslös. Tvång används inom särskilda boenden trots att lagstöd saknas. Ett förslag kommer att komma där det blir skärpta regler för vem som får besluta om tvångsåtgärder mot en gammal och i vilka situationer det överhuvudtaget är tänkbart. Inte som idag på lösa boliner.

Måtte det blir bättre.