Skandaler inom äldreomsorgen

Jag har med Magnus Svensson skrivit en debattartikel om hur framtida skandaler i äldreomsorgen ska undvikas. Den finns återgiven här.