Grattis Sven Bergström

Jag läser i tidskriften Neo att Sven Bergström, centerriksdagsman från Gävleborg, är en av de riksdagsledamöter som hårdast driver på i liberal riktning. Sven har nämligen motionerat om att göra det lättare att sätta spaden i jorden genom att göra strandskyddet i glesbygd mindre fyrkantigt. Han vill även ändra nuvarande lagar för avfallshantering så att man får rätt att gräva ner fiskrens!!

Välkommen upp på liberalismens barrikader Sven!